สยามธนโชติภัณฑ์

 
 

 

 

 

 

การรับประกันเครื่องหลังการขาย  เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ
           
 เครื่องขนาด  20-30 แผ่น/นาที
                             
 
          รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   50,000 หน้า  A4                      
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   100,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
 
เครื่องขนาด  35-45 แผ่น/นาที
 
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   100,000 หน้า  A4 
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   200,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
                                                     
เครื่องขนาด  50-75 แผ่น/นาที
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   200,000 หน้า  A4  
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   300,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
 เครื่องขนาด  80-105 แผ่น/นาที
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   400,000 หน้า  A4  
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   400,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****

 

 

 

***การรับประกันเครื่องหลังการขาย  เครื่องถ่ายเอกสาร สี ***


 เครื่องขนาด 20-30 แผ่น/นาที
 รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   40,000 หน้า  A4
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   100,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****

เครื่องขนาด 35 - 55 แผ่น/นาที
 รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   50,000 หน้า  A4
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   100,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****

เครื่องขนาด 60 - 80 แผ่น/นาที
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   100,000 หน้า  A4 
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   200,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****

กรุงเทพและปริมลฑล  ฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงการรับประกัน ตามเงื่อนไข

ต่างจังหวัด      คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระยะทาง กิโลเมตรละ 6 บาท  จุดเริ่มต้น เดอะมอล์บางแค ไปยังที่อยู่ท่าน โดยวัดระยะจากโปรแกรมแผนที่  Google Map คิดเฉพาะขาไปเท่านั้น เช่นวัดได้ 100 กิโลเมตร คิดแค่ 600 บาท เท่านั้น  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดูแลเครื่อง ทางเราจัดการทั้งหมด  ตามเงื่อนไข


 

 

 

 

 

 Advertising Zone    Close
 
Online:  16
Visits:  25,513
Today:  724
PageView/Month:  2,120