สยามธนโชติภัณฑ์

 
 

 

 

 

 

การรับประกันเครื่องหลังการขาย 
           
 เครื่องขนาด  20-30 แผ่น/นาที
                             
 
          รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   50,000 หน้า  A4                      
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   100,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
 
เครื่องขนาด  35-45 แผ่น/นาที
 
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   50,000 หน้า  A4 
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   100,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
                                                     
เครื่องขนาด  50-75 แผ่น/นาที
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   200,000 หน้า  A4  
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   200,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****
 เครื่องขนาด  80-105 แผ่น/นาที
รับประกันอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด   400,000 หน้า  A4  
รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจรรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   400,000 หน้า A4
*****การรับประกันไม่จำกัดเวลา สิ้นสุดตามมิเตอร์กำหนด  ยกเว้นเฉพาะผงหมึกเท่านั้น *****

 

 

 

 

 

  
Online:  17
Visits:  18,361
Today:  1,017
PageView/Month:  10,835